Mit nevezünk szakfordításnak?


A fordítás egyik ága a szakfordítás: egy szakszöveg írásban elvégzett nyelvi közvetítését jelenti.
Akkor szükséges szakfordítás, amikor egy szöveg fordításához nem elegendő az általános tudás, hanem egy adott szakterület kiemelkedő ismerete szükséges a forrásnyelvi szöveg pontos megértéséhez, és annak lefordításához.
A szakfordítás legfontosabb követelménye: a tartalmi pontosság. A szakszövegek fordítása során figyelembe kell vennünk, hogy az eltérő szövegtípusok eltérő fordítási stratégiákat tesznek szükségessé.
A szakfordításokat általában négy fő csoportba soroljuk:

  • gazdasági
  • társadalomtudományi
  • természettudományi
  • műszaki

A szakfordítást sokan összekeverik a műfordítással, de ez helytelen. A műfordítás irodalmi kategória, legfontosabb célja, hogy a lefordított szöveg ugyanazt a szerepet töltse be a célnyelvi befogadók körében, mint az eredeti szöveg a forrásnyelvi kultúrában.